Universitat Rovira i Virgili

Exàmens

El Centre d’Estudis Hispànics és centre examinador de les següents convocatòries:

Exàmens Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

De forma ininterrompuda des del curs 1999-2000, l’Instituto Cervantes confia en la URV per organitzar i acollir els exàmens oficials al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Els DELE són títols oficials que acrediten diversos graus de competència i domini de l’espanyol seguint les directrius del Marc comú europeu de referència per les llengües (MCER) del Consell d'Europa.

Es realitzen diverses convocatòries durant l’any, i les inscripcions es realitzen en línia a la web de l’Instituto Cervantes.

Prova de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE)

La prova CCSE és un examen que acredita el coneixement de la constitució i de la cultura espanyola, i és un requisit indispensable per poder sol·licitar la nacionalitat espanyola. El Centre d’Estudis Hispànics, com a centre examinador de l’Instituto Cervantes, administra aquesta prova.

Per norma general, la prova es realitza el darrer dijous de cada mes, excepte en els mesos d’agost i desembre, en què no hi ha convocatòria.

Les inscripcions a la prova es realitzen en línia directament a la web de CCSE.

Exàmens oficials de xinès HSK i YCT

En el marc dels acord de col·laboració entre la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la URV (a través del Centre d’Estudis Hispànics) y la Fundació URV, a partir de l’any 2016, la URV té el reconeixement necessari per organitzar els exàmens oficials de xinès HSK (per adults) i els YCT (per menors de 16 anys). Es fa una convocatòria a l’any que inclou els diferents nivells.

Més informació a provesconfuci(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat