Universitat Rovira i Virgili

Oferta de formació

El catàleg formatiu del Centre d’Estudis Hispànics va dirigit a professionals de l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera que vulguin millorar els seus recursos educatius, així com a estudiants i investigadors estrangers de qualsevol branca de coneixement que vulguin incrementar les seves competències lingüístiques de forma acreditada. Actualment, el CEH inclou en la seva oferta formativa:

Formació virtual del professorat d'ELE

El Centre d'Estudis Hispànics ofereix una formació específica de professorat d'espanyol com a llengua estrangera (ELE). Es dirigeix a titulats universitaris, especialment en l'àmbit de les humanitats, i a professionals que vulguin aprofundir en els coneixements sobre metodologia i didàctica de l'ensenyament d'ELE.

Ofereix als titulats universitaris les bases teòriques i els instruments pràctics necessaris per organitzar la docència de l'espanyol com a llengua estrangera, així com les diferents tècniques i recursos per optimitzar el procés d'aprenentatge. També facilita als estudiants elements de reflexió que els permetin orientar la seva formació cap a l'exercici professional de l'ensenyament d'ELE.

Consulta al web del Centre de Formació Permanent els cursos amb matrícula oberta

Cursos d’Espanyol com a Llengua Estrangera

Programa formatiu per a alumnat xinès

La URV va crear el 2005 el Programa Formatiu d’espanyol per alumnat xinès, que ha aconseguit un gran èxit d’alumnat. Per la seva originalitat i encert pedagògic, aquest programa va rebre el 2011 el Premi Vicens Vives a l’Excel·lència Docent, que atorga la Generalitat de Catalunya.

Aquest programa ofereix a l’alumnat xinès la possibilitat de completar a la URV els estudis d’espanyol cursats a la seva universitat d’origen. Les universitats amb qui la URV ha signat convenis reconeixen aquests estudis equivalents a un curs acadèmic. Els cursos son anuals i la URV ofereix dos itineraris en aquest programa: "Español y Cultura" i "Español y Negocios", aquest darrer amb la col·laboració de la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat d’Economia i Empresa.

Cursos avançats de llengua espanyola B2 – C1

Els cursos reglats de llengua espanyola tenen un quadrimestre de durada i permeten assolir els nivells establerts en el Marc europeu comú de referència per les llengües.

El Servei Lingüístic de la URV ofereix els nivells A1-B1, mentre que el Centre d’Estudis Hispànics ofereix els nivells superiors.

Preparació de les proves per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola

Entre d’altres requisits, les lleis que van entrar en vigor l’octubre de 2015 relacionades amb el procés d'adquisició de la nacionalitat espanyola exigeixen la superació de dues proves dissenyades i administrades per l'Instituto Cervantes:

El Centre d’Estudis Hispànics, com a centre examinador de l’Instituto Cervantes, administra ambdues proves i ofereix als candidats formació específica i cursos de preparació per superar els exàmens. Aquest cursos són de 20 hores lectives i s’ofereixen tot l’any, coincidint amb les convocatòries de l’examen DELE A2. Consulta al web del Centre de Formació Permanent els cursos disponibles.

Vacances lingüístiques y Study Abroad

Les Vacances Lingüístiques són cursos de cultura espanyola que inclouen classes presencials de llengua així com tallers i activitats lúdiques per practicar l’idioma.

El CEH organitza cursos d’espanyol a mida en el marc del programa Study Abroad. Són cursos que s’activen a demanda i poden atendre a coneixements específics de llengua en algun àmbit: espanyol al sector turístic, de negocis, aplicat a l’enologia o la gastronomia, entre d’altres.

Cursos de xinès

Gràcies a l’acord entre la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB), el Centre d’Estudis Hispànics de la URV i la Fundació URV, a partir de juliol de 2017, la URV es un Centre Associat per la impartició dels cursos en línia.

A més dels recursos online i les classes en directe, els alumnes matriculats a la URV poden gaudir de sessions presencials de tutoria i activitats de conversa amb parelles lingüístiques a la ciutat de Tarragona, totes elles amb estudiants universitaris xinesos.

Per més informació contacteu-nos a ceh.china(ELIMINAR)@urv.cat