Universitat Rovira i Virgili

Centre d'Estudis Hispànics

La millor oferta formativa

Un equip de garanties

Caràcter mediterrani

El Centre d'Estudis Hispànics coordina l'oferta d'ensenyament de Llengua Espanyola per a estrangers a la Universitat Rovira i Virgili, entitat avaluadora de l'Institut Cervantes, i els seus pilars són l'excel·lència formativa, l'especialització i l'enriquiment intercultural