Universitat Rovira i Virgili

EXÀMENS OFICIALS DE XINÈS (HSK, YCT)

En el marc dels acords de col·laboració entre la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la URV (a través del Centro de Estudios Hispánicos) i la Fundació URV, a partir de l'any 2016, la URV té el reconeixement necessari per a organitzar els exàmens oficials de xinès HSK (per a adults), i YCT (per a menors de 16 anys).

Convocatòria 2018: 9 de juny. Inscripcions obertes.

EXÀMENS HSK (nivell, estructura i barem d'aprovat) per adults

HSK 1 (domini de 150 paraules, nivell equivalent a l'A1). S'examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir un conjunt de frases i paraules molt senzilles corresponents a les necessitats concretes de comunicació.

Comprensió oral - 20 preguntes 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 20 preguntes 17 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 40 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

HSK 2 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). S'examina la capacitat de la persona per mantenir converses directes i simples sobre situacions quotidianes.

Comprensió oral - 35 preguntes 25 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 25 preguntes 22 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 55 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

HSK 3 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). S'examina la capacitat de la persona per solucionar situacions comunicatives bàsiques relacionades amb la vida quotidiana o amb el seu viatge per la Xina.

Comprensió oral - 40 preguntes 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 30 preguntes 30 minuts 100 punts
Expressió escrita - 10 preguntes 15 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 90 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 4 (domini de 1200 paraules, nivell equivalent al B2). S'examina la capacitat de la persona per comunicar-se i discutir en diversos temes, així com per comunicar-se de manera força fluïda amb parlants xinesos nadius.

Comprensió oral - 45 preguntes 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 40 preguntes 40 minuts 100 punts
Expressió escrita - 15 preguntes 25 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 105 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 5 (domini de 2500 paraules, nivell equivalent al C1). S'examina la capacitat de la persona per llegir diaris i revistes, entendre programes de televisió i fer discursos de manera extensiva en llengua xinesa.

Comprensió oral - 45 preguntes 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 45 preguntes 40 minuts 100 punts
Expressió escrita - 10 preguntes 40 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 125 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 6 (domini de 5000 paraules, nivell equivalent al C2).

Comprensió oral - 50 preguntes 40 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 50 preguntes 50 minuts 100 punts
Expressió escrita - 1 pregunta 45 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 135 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

EXÀMENS YCT (nivell, estructura i barem d'aprovat) per a menors de 16 anys

YCT 1 (domini de 80 paraules). S'examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir algunes de les frases i paraules més comunes en xinès.

Comprensió oral - 20 preguntes 10 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 15 preguntes 17 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 35 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT2 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1). S'examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir algunes frases i oracions senzilles en xinès i gestionar comunicacions de nivell bàsic. 

Comprensió oral - 20 preguntes 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 20 preguntes 27 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 50 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT3 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). S'examina la capacitat de la persona per poder comunicar-se en temes quotidians coneguts d'una manera senzilla.

Comprensió oral - 35 preguntes 20 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 25 preguntes 25 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 60 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT4 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1).

Comprensió oral - 40 preguntes 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita - 30 preguntes 30 minuts 100 punts
Expressió escrita - 10 preguntes 15 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d'examen) 85 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

Més informació provesconfuci(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

ENLLAÇOS D'INTERÈS